Chatová osada U koupalištěKontaktní osoba: Petr Hruška, Recepce-tel.: 604 593 544, web: chatky.nachodsko.com, e-mail: 1089hruskapetr@seznam.cz

 

 


 

 

 Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů
 
 
 
jméno a příjmení živnostníka: Hruška Petr - chatová osada
IČO: 45920061
Sídlo provozovny: Nové Město nad Metují Pod Hradištěm 1089
e-mail: 1089hruskapetr@seznam.cz
tel.: 604 593 544   dále jen „Správce“ ,
 
 
 
Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
 
1. Osobní údaje, které budou zpracovány:
jméno a příjmení,
poštovní adresa,
emailová adresa,
telefonický kontakt - žádné další údaje jako např. rodné číslo, číslo občanského průkazu a podobně nezpracovávám a je mojí snahou co získat co nejméně Vašich osobních údajů pokud nejsou nezbytně nutné pro poskytnutí služby.
 
2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:
 
Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 
Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vaší objednávky, případnému řešení  reklamace a uhrazením zálohové faktury tyto podmínky přijímáte a akceptujete. Pokud součástí objednávky není zálohová faktura můžete svůj nesouhlas vyjádřit  po obdržení emailu nebo poštovního dopisu s rezervací pobytu a to výhradně písemnou formou (email či poštovní dopis zaslaný na adresu správce)  - obojí je uvedeno v záhlaví tohoto dokumentu a Vaše osobní údaje budou neprodleně smazány a Vám tuto skutečnost potvrdím písemně, ale upozorňuji, že již zaslaná rezervace pobytu tímto zcela zaniká.  
V případě, že se zpracováním shora uvedených Vašich osobních údajů nesouhlasíte není z mé strany možné objednávku přijmout a službu poskytnout.
 
Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo,  objednané služby (ubytování) a tyto údaje jsou pro poskytnutí služby nezbytné (např. fakturu na zálohu nelze vystavit bez toho, aby zde byla uvedena Vaše poštovní adresa, jméno a příjmení,  doklad o rezervaci pobytu bez tohoto souhlasu nemohu odeslat na Vaší emailovou adresu neboť toto se již považuje za zpracování osobních údajů)
 
Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu do konce ledna následujícího kalendářního roku v kterém se pobyt uskutečnil,  poté jsou smazány neboť není důvodu je dále archivovat protože účetní uzávěrka je hotová. Pouze uhrazené faktury v papírové podobě jsou součástí zákonem nařízené  Daňové evidence a tyto je možné skartovat až po uplynutí stanovené lhůty dle příslušného zákona z důvodu případné kontroly. U cizinců pak jejich osobní údaje musí zůstat zapsány v "Knize ubytovaných", kterou je možno skartovat po uplynutí lhůty stanovené zákonem.
 
Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 
 
Abych vás mohl informovat o případných aktuálních změnách (například změna dopravní situace v Novém Městě nad Metují či zásah vyšší moci), zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu a možnost telefonního kontaktu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 
Vaše osobní údaje mohu  poskytnout jen institucím k tomu zmocněným zákonem na jejich žádost, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.
 
Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, ale budou prostě jen uloženy do doby již shora zmíněné, než budou smazány.
 
Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR, vše zpracovávám výhradně sám bez zaměstnanců, které ani nemám.
.
Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.  Nikdy nebudete z mé strany kontaktováni různými nabídkami služeb či slevovými akcemi, jak tomu bývá u obchodních řetězců či e-shopů, žádné takové reklamní kampaně jsem za 22 let co chatovou osadu provozuji nedělal, nedělám a dělat nebudu.
 
Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.
 
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
 
 

V Nové Městě nad Metují  dne 12. května 2018 

název firmy: HRUŠKA Petr   místo podnikání:  Hradčany 1089, Nové Město nad Metují

IČO: 45920061  DIČ: nejsem plátcem DPH   kontaktní osoba: Petr Hruška - provozuje  chatovou osadu od roku 1996

Zapsán v živnostenském rejstříku MěU Nové Město nad Metují pod čj. 115747 ze dne 5.2.1996 

Mob.: (+420) 604 593 544
Recepce: Tel.: (+420) 604 593 544

E-mail: 1089hruskapetr@seznam.cz

QR kód
Chatová osada U koupaliště - netfirmy.czKempy a tábory - netfirmy.cz
Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies
Doporucujeme: Zajímavé odkazy a články.